Plaukiojantys (floating) – F . Pakimbantys (suspending) - SP . Skęstantys - S.