Privatumo politika

 • Privatumo politika

  1. Sąvokos

    Duomenų valdytojas ir svetainės www.medziok-zvejok.lt administratorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra UAB,, Varėnos medžioklė ir žūklė“, įmonės kodas 304607424, adresas Vytauto g. Varėna, Lietuva, elektroninio pašto adresas – uzsakymai@medziok-zvejok.lt. Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių interneto parduotuvėje www.medziok-zvejok.lt. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės), reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų valdytojas tvarkydamas Pirkėjo asmeninius duomenis. Registracija – Pirkėjo duomenų suvedimas į svetainėje www.medzio-zvejok.lt pateiktą anketą.

  2. Bendrosios nuostatos

  Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip yra renkami ir tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais. Ši privatumo politika nustato UAB,, Varėnos medžioklė ir žūklė" juridinio asmens kodas 304607424, buveinės adresas Vytauto g. 8, Varėna, elektroninio pašto adresas uzsakymai@medziok-zvejok.lt vykdomo interneto svetainės www.medziok-zvejok.lt lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo sąlygas, su asmens duomenų tvarkymu susijusių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką.

  www.medziok-zvejok.lt vadovaujasi šiais asmens duomenų tvarkymo principais:

  Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;

  Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

  Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai;

  Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė;

  Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali;

  3. Asmens duomenų tvarkymas

  Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia registracijos anketoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis:

  Pirkėjas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą interneto parduotuvės registracijos anketoje nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Klientas darydamas užsakymą ar registruojantis pažymi, jog sutinka su prekių pirkimo - pardavimo taisyklėmis.

  Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

  Pirkėjas savo paskyroje gali pats tvarkyti, keisti šiuos duomenis: vardą ir pavardę, gimimo datą, slaptažodį, prisiregistruoti naujienlaiškiams. Ištrinti, keisti, pridėti pristatymo adresus. Matyti užduotus klausimus, pasiteiravimus, gautus pranešimus bei nuolaidų kuponus. Gali koreguoti, ištrinti savo pageidavimų sąrašą. Pirkėjas atsiskaitymui už prekes gali pasirinkti jam priimtiniausią būda. Tai gali atlikti apmokėdamas grynaisiais arba banko kortele pristatymo metu arba bankiniu pavedimu ar naudojimasis elektroninių mokėjimų sistemomis.

  Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.

  4. Svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies)

  Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. "cookies"). Taip pat Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

  5. Jūsų teisės

  Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.

  Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:

  Žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą; susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;

  Reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;

  Reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti; reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;

  Nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;

  Reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;

  Reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

   

  Iškilus klausimams, kreipkitės: El. paštu: uzsakymai@medziok-zvejok.lt

  Arba tel nr. +370 64510262